Với hơn 64 triệu người, tương đương 66% dân số đang sử dụng internet, 58 triệu người sử dụng các mạng xã hội và với tốc độ tăng trưởng của quy mô thị trường, Việt Nam sẽ có tốc độ phát triển hàng đầu Đông Nam Á về thương mại điện tử

Khảo sát của VECOM cũng cho thấy tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử của Việt Nam khá cao, đặc biệt ở một số lĩnh vực như bán lẻ trực tuyến.

Cụ thể, theo số liệu thống kê của VECOM, năm 2018 là năm sôi động nhất của kinh doanh trực tuyến với tốc độ tăng trưởng đạt trên 30%. Với điểm xuất phát thấp (khoảng 4 tỉ USD) vào năm 2015, nhưng nhờ tốc độ tăng trưởng trung bình trong 3 năm liên tiếp nên quy mô thị trường thương mại điện tử năm 2018 lên tới 7,8 tỉ USD.

Đối tác chiến lược